اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/14
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 11,369 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 11,359 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/14
کل خالص ارزش دارائی ها 36,676,026,417,032 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,359 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,589 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,369 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,228,999,999

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/11

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

بازارگردان:

تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

پريساالسادات طباطبائيان، الهام فولادوندنيا، سيدامير اعتمادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار